11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; Türkiye, Kanada ve Peru’nun girişimleri sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından eksiksiz ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla 11 Ekim’i, “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak ilan etmiştir. Uluslararası Dünya Kız Çocukları Günü 2012 yılından beri her yıl, kız çocukları için erken ve zorla evlilikleri önleme ve bununla mücadele etme, cinsiyet temelli eşitsizliklerin önüne geçmek, sosyal hayatta karşılaştıkları haksızlıklar hakkında farkındalık yaratmak için farklı temalarla kutlanmaktadır.

Herkesin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamasına olanak tanıyacak barışçıl ve kapsayıcı toplumlar kurmak üzere kabul ettiği 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında kız çocuklarının güçlendirilmesi için ‘’Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek.’’ yer almaktadır.

Türkiye’de kız çocuklarının kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmesi için şiddetsiz bir yaşam haklarının güvence altına alınması gerekmektedir. 2016 yılı TUIK istatistiklerine güvenlik güçlerine getirilen çocukların

  • 26.039 kız çocuğu yaralama mağduru
  • 14.671 kız çocuğu cinsel suçlar mağduru
  • 2.986 kız çocuğu tehdit mağduru
  • 1.367 kız çocuğu hakaret mağduru
  • 1.683 kız çocuğu hırsızlık mağduru
  • 4.718 kız çocuğu aile düzenine karşı suçlar mağduru
  • 117 kız çocuğu bilişim suçları mağduru olarak kayıtlara geçmiştir.

Adli istatistiklere göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre %10 oranında artarak 333 bin 435 olmuştur.

Güvenlik birimine 2016 yılında gelen veya getirilen çocukların %34,6’sı ise kız çocuğu olmuştur.

16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısına bakıldığında ise toplamda 28.956 çocuk 18 yaşın altında evlilik yapmıştır. Bunun 27.637’si ise kız çocuklarıdır.

Bu rakamların yanında, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde Türkiye’de yaşayan sığınmacı ve mülteci kız çocuklarının hakları ile ilgili Türkiye 2016 yılında BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi değerlendirmelerinde şu tavsiye kararlarını kabul etmiştir:

  • Mülteci ve sığınmacı kadın ve kız çocuklarının eğitim, öğretim, ayni yardım fırsatları ve sağlık hizmetlerine erişimi sağlanmalıdır.
  • Sözleşmeye taraf devletin uluslararası sözleşmeden doğan haklar kapsamında kadın, kız göçmen ve sığınmacılara karşı cinsiyete dayalı şiddete karşı mücadele için hukuksal kurumlarının ve kolluk kuvvetlerinin kapasite güçlendirme programlarıyla geliştirilmesi sağlanmalıdır

Mülteci ve sığınmacılara, özellikle kadınlara, cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına yönelik ulusal sevk mekanizmaları hakkında ve resmi adalet mekanizmasına nasıl erişebilecekleri konusunda bilgilendirilmeler yapılmalıdır.

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın kız çocukları ve tüm çocukların şiddetsiz bir çocukluk yaşamaları için çağrısı: tüm paydaşlar arasında işbirliği ve Türkiye’nin evrensel çocuk hakları taahhütlerini yerine getirmesidir.