BİRLİKTE TEKRAR SÖYLÜYORUZ EVLİLİK MÜESSESİ YETİSKİNLER İÇİNDİR, ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİL! ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINDA RIZA ARANMAZ!

BİRLİKTE TEKRAR SÖYLÜYORUZ EVLİLİK MÜESSESİ YETİSKİNLER İÇİNDİR, ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİL! ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINDA RIZA ARANMAZ!

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı, Çocuğa Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı

BİRLİKTE TEKRAR SÖYLÜYORUZ 

EVLİLİK MÜESSESİ YETİSKİNLER İÇİNDİR, ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİL!

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINDA RIZA ARANMAZ!

TBMM’de henüz Türk Ceza Kanunu’nun 103üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerde çocukların sesi olan sivil toplum kuruluşları ile danışılmadan, çocuğun yararı gözetilmeden ilerlenirken

“16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlendirilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesi”

önergesi ile on yıllardır, büyük çabalar ve mağduriyetler sonunda kazanılan haklarda geri adım atılmıştır.

Unutulmamalıdır ki erken evlilikler çoğunlukla erken hamilelikleri beraberinde getirmekte bu durum da çocuk-anne ölümlerine, yeni doğan ölümlerine neden olmaktadır. Erken ve zorla evlendirilen çocuklar çok ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmakta, hayatları boyunca devam edecek travmalar oluşturmaktadır. Bu sorunlar tüm dünya ve Türkiye tarafından yıllar önce kabul edilmiş ve artık sorgulanmasına gerek kalmamış olan gerçekliklerdir.

Önerge ile kız çocukların hayatları ve sağlıklı yaşamları 4 satırlık bir gerekçe ile tehlikeye atılmaktadır!

Bilinmektedir ki çocuğun cinsel istismarı aile içinde ya da çocuğun yakın tanıdıkları tarafından yapılmaktadır. Çoğu durumda suç çocuğun tanıdığı biri tarafından işleniyor. Bu önerge çocuğun bazen bir yakını bazen de ailesi tarafından uğradığı baskıyı göz ardı ederek cinsel istismarı meşrulaştırmakta, çocuğa ne cinsel istismardan önce ne de sonra “HAYIR!  ŞİDDETTEN KORUNMAK BENİM DE HAKKIM” deme şansını bırakmamaktadır.

Çocukların cinsel gelişimlerini yaşamaları ve cinselliklerini keşfetmeleri bir haktır ancak bu çocukların evlenmeye ve beraberinde gelecek psikolojik ve fiziksel travmaya hazır olduğu anlamına gelmez. Cinsel istismar mağdurlarına ve ailelerine destek vermek devletin yükümlülüğüdür.

Çocukların istismarcılarıyla evlendirilmesi yerine, kamu idaresinin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir!

İletişim

bilgi@cocuklarlagüçlüyüz.net | bilgi@cocugasiddetionluyoruz.net|info@ctcs-mucadele.net| info@cacav.net

www.cocuklarlarlagucluyuz.net | www.cocugasiddetionluyoruz.net | www.ctcs-mucadele.net | www.cacav.net