Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu Çalıştayı, 15 Kasım 2019, Ankara

Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu Çalıştayı, 15 Kasım 2019, Ankara

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı olarak Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu 2017’yi geçtiğimiz yıl yayımladık. (Aşağıda yer alan linkten Rapor’a ulaşabilirsiniz.)

http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/agin-yayinlari/turkiyede-cocuga-karsi-siddet-durum-raporu-2017

Ağ üyelerinin ve alanda çalışan STK’ların farklı izleme ve raporlama faaliyetleri ile alanda elde ettiği bilgileri 2018 yılı verileriyle beraber tekrar Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu 2018’de bir araya getirmeyi planlamaktayız. Raporda;

  • Alternatif Bakım Kurumlarında Çocuğa Karşı Şiddet,
  • Çocukların Özgürlüğünden Yoksun Bırakıldığı Ortamlarda Çocuğa Karşı Şiddet,
  • Aile/Ev İçinde Çocuğa Karşı Şiddet,
  • Okulda/Eğitim Ortamında Çocuğa Karşı Şiddet,
  • Çocuk İşçiliği ve Çalışma Ortamında Çocuğa Karşı Şiddet,

olmak üzere 5 alanda çocuğa karşı şiddet durumu 15 Kasım'da gerçekleştirilen çalıştayda ele alınmıştır.