Çocuk Katılımı ve Çocuk Koruma Çalıştayları, 14-15 Eylül  2018

Çocuk Katılımı ve Çocuk Koruma Çalıştayları, 14-15 Eylül 2018

Çocuklarla Birlikte Güçlü II Projesi Kapsamında 14-15 Eylül tarihlerinden Ankara'da Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı üyelerinin katılımıyla Çocuk Koruma ve Çocuk Katılımı çalıştayları gerçekleştirildi. Çalıştaylarda;

  • Çocuk algısı,
  • Çocuğa karşı şiddeti önlemek için çocuk koruma ve çocuk katılımı, 
  • Danışmanlar tarafından hazırlanan ''Çocuk Koruma Politika Belgesi'' ve ''Çocuk Katılımı Politika Belgesi'nin'' değerlendirilmesi yapılmıştır


ÇKŞÖOA Çalıştay_1415Eylül_Program_Taslak_EE_AZK.docx