Çocukların Dernek Kurma Hakkı Bilgi Notu Atölye Çalışmaları

Çocukların Dernek Kurma Hakkı Bilgi Notu Atölye Çalışmaları

12 Haziran tarihinde Diyarbakır’da 3 ayrı çocuk grubu ile çocukların dernek kurma, örgütlenme ve barışçıl toplanma haklarıyla ilgili olarak atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Diyarbakır’da bulunan Rengarenk Umutlar Derneği, Göç ve İnsani Yardım Vakfı (GİYAV) ve Önce Çocuklar Derneği iş birliği ile düzenlenen toplantılara toplamda 36 çocuk katılım sağlamıştır. Çocukların yaş grupları ise 10-15 yaş aralığındadır.  

Çalışmada ilk olarak çocuklara, evde okulda ve sokakta çocukları nasıl gördükleri sorulmuş, bu gibi ortamlarda çocukların nasıl sorunlar yaşadıklarına dair görüşleri alınmıştır. Bu ortamlarda arkadaşlarıyla nasıl bir araya geldikleri, kararları kimin verdiği ve yaşadıkları sorunları rahatça ifade edip edemediklerine dair bilgiler alınmıştır. Çocuklara kısaca Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’den şemsiye haklardan ve çocukların dernek kurma hakkından söz edilmiştir. Bu hak ile ilgili çocukların ne düşündüğü bir dernek kurmak isterlerse ne gibi engellerle karşılaşabileceklerine dair görüşleri alınmıştır. Atölye çalışmalarında son olarak küçük grup çalışmasıyla çocuklar bir dernek kurmuş, bir çalışma alanı belirleyerek neleri değiştirmek istediklerini ifade etmişlerdir.