Çocuklarla Birlikte Güçlü II Açılış Etkinliği 19 Ekim'da Ankara'da Gerçekleşti

Çocuklarla Birlikte Güçlü II Açılış Etkinliği 19 Ekim'da Ankara'da Gerçekleşti

Açılış etkinliği Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) adına Çocuk Hakları Program Koordiantörü Işı Erdemli’nin açılış konuşması ile başlamıştır. Erdemli’nin açılış konuşmasının ardından Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Yürütme Kurulu üyesi Sinem Bayraktar Ortaklık Ağı adına açılış konuşmasını yapmış ve özellikle söz konusu projenin ortaklık ağı çalışmalarıyla paralel giden yönlerine ve ortaklık ağı sekreteryası ve yürütme kurulunun projeye olan katkılarına değinmiştir.

Açılış konuşmaları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Adalet ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke ve Çocuklarla Güçlü I Projesi’nde çalışma yürüten gençlik grupları adına Oğuzhan Çırak’ın konuşamaları ile devam etmiştir. Alexander Fricke konuşmasında projenin öneminden, sivil topluma katkılarından ve temel aşamalarından söz etmiştir. Eskişehiréde yürütülen “Liseliler Farkında” projesi katılımcılarından Oğuzhan Çırak ise bu çalışmaya ilişkin bilgiler paylaşmıştır.

Etkinlik UÇM Çocuk Hakları Danışmanı  Adem Arkadaş Thibert’in “Sağlıklı Demokrasinin Temelleri: Çocuk Katılımı ve Sivil Toplum Örgütleri” başlıklı sunumu ile devam etmiştir. Thibert konuşmasında; UÇM’nin çocuk katılımı konusundaki eski dönem hedef ve çalışmalarına, Çocuklarla Birlikte Güçlüyüz projesinin arkaplanına ve BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamında temel dayanak noktalarına, “anlamlı katılımın”  tanımına ve düzeylerine ve farklı çocuk katılımı örneklerine ilişkin detaylı bilgiler aktarmıştır.

Etkinliğin devamında Çocuklarla Güçlü II Projesi İletişim ve Savunuculuk Sorumlusu Ebru Ergin projenin temel uygulama basamakları hakkında bilgiler aktarmış ve etkinliğin o zamana kadar olan bölümüne ilişkin katılımcıların sorularının cevaplanması için moderasyon yapmıştır.

Etkinliğin sabah oturumunun ikinci bölümüne Çocuklarla Güçlü I Projesinde alt hibe desteğinden yararlanarak çalışma yürüten sivil toplum temsilcileri ile deneyim paylaşımı paneli gerçekleştirilmiştir. Adem Arkadaş Thibert ve Ebru Ergin tarafından modere edilen panele konuşmacı olarak Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği adına Ahmet Yasin Gürsoy ve Ayşe Özyapı, Kuzey Anadolu Girişimci Derneği adına Serdal Mutlu (13 yaş) ve Çetin Mayda, Türkiye Beyazay Derneği adına Ebru Balcı, Biz Birlikte Güçlüyüz Projesi Gençlik Grubu adına Batuhan Mutlu ve Haklarımızı Öğreniyoruz Projesi Çocuk Grubu adına Defne Sevinç Çelenk katılmıştır.

Panelistlerin her biri Çocuklarla Güçlü I Projesi kapsamında yararlandıkları destek aracılığı ile yaptıkları çalışmaları dinleyiciler ile paylaşmışlardır. Bu paylaşımlarda özellikle; çalışmalarda zorlandıkları alanlar, bu çalışmaları nasıl planladıkları, çalışmalarının sürdürlebilir olup olmadığı, katılım konusunda edindikleri deneyimler üzerinde durulmuştur. Panelistler sunumlarının ardından dinleyicilerin sorularını cevaplamışlardır.

Etkinliğin sabah oturumunun son bölümünde proje kapsamında geliştirilen iç politika belgeleri hakkında bilgiler verilmiştir. Çocuk Koruma Politika Belgesi ve Çocuk Katılımı Politika Belgelerinin Ortaklık Ağı’nın iç politika belgeleri olduğunun altı çizilmiş ve belgelerin revize edilerek son haline getirilmesi ve ağ içerisinde yaygınlaştırılmasına ilişkin planlanan çalışmalara değinilmiştir. Etkinliğin bu bölümünden sonra öğle yemeği için ara verilmiştir.

Açılış etkinliğinin öğleden sonra bölümünde katılımcılar önceden planlanan atölyelere ayrılmış ve üç farklı salonda üç farklı konuda atölyeler gerçekleştirilmiştir.