Çocuklarla Güçül II Açılış Etkinliği, 19 Ekim 2018, Ankara

Çocuklarla Güçül II Açılış Etkinliği, 19 Ekim 2018, Ankara

Anlamlı bir “Çocuk Katılımı” nın hayata geçmesi için Ortaklık Ağı ve çocuk hakları alanında çalışan diğer STÖ’lerin kapasitelerini güçlendirmeye odaklandığımız, “Çocuklarla Güçlü II Projesi”nin açılış etkinliğini 19 Ekim Cuma günü Ankara’da gerçekleştireceğiz.

Etkinlikte; Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı üyelerinin, Çocuklarla Güçlü I projesinde alt hibe programından yararlanarak çocuklarla faaliyet yürüten kurum temsilcilerinin, bu faaliyetlerde yer alan çocukların ve yeni bir çocuk grubunun bir araya gelmesini hedefliyoruz. Açılış etkinliğinin bir diğer amacı ise aslında hep birlikte düşünmek, tartışmak ve deneyim paylaşmak. Daha önce Küçük Destek Programından yararlananların bu etkinliğe katılım sağlamaları ise bizler için çok değerli olacaktır.

Katılım için sınırlı sayıda kontenjanımız bulunduğundan başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. 

Katılım durumunuzu ebru.ergin@bilkent.edu.tr adresinden bildirebilirsiniz.

 

Etkinlik Programı*

Sabah Oturumu (09.30 – 12.00)

Bu oturumda, açılış konuşmalarının ardından Çocuklarla Güçlü – I Projesinde hibe alan sivil toplum örgütleri ve çocuk/gençlik gruplarının deneyimlerini aktaracakları “Deneyim Paylaşımı Paneli” gerçekleştirilecektir. Oturumun ikinci bölümünde ise Ortaklık Ağı için geliştirilen Ortaklık Ağı Çocuk Koruma ve Çocuk Katılımı Politika Belgeleri hakkında kısa bilgilendirme aktarılacaktır.

Öğleden Sonra Oturumu (13.00 – 17.00) 

Açılış etkinliğinin öğleden sonraki oturumunda “Çocuk Katılımı”nın üç farklı uygulama alanına ilişkin paralel “çalışma grupları” yapılacaktır. Çalışma grubu katılımcılarından; kendi gruplarının çalışma konusu olan alanda çocuk katılımı ile ilgili engelleri belirlemeleri ve söz konusu alanda çocuk katılımının daha anlamlı ve etkili bir şekilde nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin çözüm önerileri geliştirmeleri beklenmektedir. Çalışma grupları tarafından oluşturulacak ve programın son oturumunda tartışılacak olan sorun alanları ve çözüm önerilerinden Ortaklık Ağı’nın Çocuk Katılımı Politika Belgesine son hali verilirken faydalanılacaktır. Çalışma gruplarının konuları ve moderatörleri etkinlik öncesinde belirlenecektir. Bu çalışma gruplarına yetişkin katılımcılarla birlikte çocuk katılımcıların da katkı vermesi sağlanacaktır. Etkili zaman yönetimi için tüm katılımcıların çalışma gruplarına dağılımı da etkinlik öncesi planlanarak her bir katılımcıya çalışma grubu ile ilgili yönergeler iletilecektir.

 

*Detaylı program, çalışma gruplarının içeriği  ve etkinlik yeri  ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.