Çocuklarla ilgili ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Araştırmalarda Gözetilecek Etik Kurallar

Çocuklarla ilgili ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Araştırmalarda Gözetilecek Etik Kurallar

Çocuklarla ilgili ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Araştırmalarda Gözetilecek Etik Kurallar’ın, (ERIC, the Ethical Research Involving Children) Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) tarafından sunulmasının iki temel amacı bulunmaktadır.

Bunlardan ilki, aslında etik prensiplere uygun bir şekilde yapılması gereken çocuk katılımı çalışmalarının öneminin vurgulanarak desteklenmesi ve Türkiye’de gelişmekte olan ‘çocuk hakları’ çalışmalarının kapasitesinin güçlendirilmesidir.

İkincisi ise, Türkiye’de çocuklarla ilgili, çocukların nesne ya da özne olduğu araştırmalarda araştırmacıların kullanabileceği etik kuralları içeren bir kaynağa duyulan ihtiyaçtır.

Ülkede çocuklar için çalışan pek çok sivil toplum kuruluşu (STK) ve araştırmacı, kanıta dayalı savunuculuk çalışmalarını güçlendirmek için çocukların nesne ya da özne olarak kullanıldığı araştırmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar, çocuğun yüksek yararını gözetecek biçimde yapılırsa, gerekli olan etik kurallar uygulanırsa, tek tek her çocuğun hakkı korunacak, her çocuğun insanlık onuruna saygı gösterilecek ve her çocuğun eşit ve özgür bir birey olarak tanınması desteklenecektir.

Bu nedenle, ERIC kuralları çocuk hakları alanında, hakların korunması için savunuculuk çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşları için vazgeçilmez bir kılavuzdur.

ERIC’de belirtilen etik kuralları uygulamadan çocuklarla çalışmak, çocuklar için zararlı olabilecektir. Çocuk haklarını koruyarak ya da hak temelli yaklaşımla çalışan STK’ların yaptıkları çalışmalarda, çocukların zarar görebileceği olasılığının göz önünde tutulması gerekmektedir.

Uluslararası Çocuk Merkezi olarak, ERIC’i çocukların haklarının korunması için gerçekleştirilen araştırmaların ve çocuklarla birlikte yapılan çalışmaların etik ilkelerle hayata geçirilmesi için bu konuda uğraşan sivil toplum kuruluşlarına ve araştırmacılara bir araç olarak sunmaktan mutluluk duyuyoruz.