Genç Gönüllüler Derneği-Çocuk Hakları Seksek Oyunu İstanbul’un Köy Okullarında Çocuklarla Buluşuyor

Genç Gönüllüler Derneği-Çocuk Hakları Seksek Oyunu İstanbul’un Köy Okullarında Çocuklarla Buluşuyor

Genç Gönüllüler Derneği, 2015 yılından bu yana 45 şehirde uyguladığı Çocuk Hakları Seksek Oyunu İstanbul’un dezavantajlı kırsal alanlarında bulunan köy okullarındaki öğretmenler aracılığıyla çocuklara ulaşacak. Nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi planlanan bir günlük eğitici eğitimiyle birlikte öğretmenlere ücretsiz olarak eğitim materyalleri de verilecektir.  Çocuk Hakları Seksek Oyunu çalışması, Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen, Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü / Küçük Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Projenin Genel Amacı ve Hedefi

Çocuk haklarını tüm çocuklar için erişilebilir kılmaktır. Hedeflenen okul sayısı 50’dir. Katılımcı öğretmenler İstanbul’un kırsal bölgelerinde yaşayan dezavantajlı öğrencileri için bu çalışmaya gönüllü olarak katılım sağlayacaktır. Katılımcı öğretmenlerimiz kendilerine verilecek eğitim materyalleri ile yüzlerce çocuğa ulaşabilecektir.

İçerik

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan hakların; eğlenerek, fiziksel aktivitelerde bulunarak, drama faaliyetleri ile çocukların haklarını öğrenmelerine katkıda bulunmaktır. 2.3. ve 4. sınıf öğretmenleri, rehberlik servisleri, okul yöneticileri ve kırsal alanda faaliyet gösteren STK’lar ile programı yaygınlaştırmak amacıyla yerel yönetimler, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve kaymakamlıklar gözlemci olarak katılım sağlayabilir. Eğitici eğitimi toplamda 2 saat sürmektedir.

Eğitici eğitimine katılan öğretmenlere öncelikle projenin 2014 yılından bu yana nasıl bir süreçten geçtiğini anlatacağız. Sonrasında çocuk hakları seksek oyunuyla nasıl oyun oynanacağını, çocukları bu oyunlara dâhil ederken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendireceğiz. Katılımcıların tamamına sertifika verilecektir. Bu çalışma aynı zamanda öğretmenlerin ders dışı etkinlik gerçekleştirme sürecinde ihtiyaç duydukları etkinlik materyali olarak da çok işlerini görecektir. Rehberlik servislerinin de çocuklara yaklaşım konusunda farklı teknikler düşünmeleri sürecine katkıda bulunacaktır.