Haydi Kendi Öğrenme Araçlarımızı Tasarlamaya ”Yetenekli Emojiler”

Haydi Kendi Öğrenme Araçlarımızı Tasarlamaya ”Yetenekli Emojiler”

Küçük Destek Programı kapsamında bir gençlik grubu tarafından 6-10 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Antalya Akdeniz Çocuk Destek Merkezinde, tüm masrafları proje kapsamında karşılanarak “Çocuklarla Yaratıcı Öğrenme Araçları Tasarlama” atölyesi gerçekleştirilmiştir. Atölye kapsamında merkez bünyesinde bakım ve koruma altında bulunan çocuklara sunulan eğitim ve yönlendirme hizmetleri için alternatif, çağı yakalayan; çalışan personel ve çocuklar arasında empati kurulmasına yardımcı olan, çocukların ve çalışan personelin birlikte dahil olabileceği yönlendirme araçları ( öğrenme panoları ve levhaları gibi) geliştirilecek ve destek merkezi içerisinde kullanıma sunulacaktır. Proje ile hedeflenen çocukların kendi öğrenme süreçlerine dahil olabilmesi, haklarının ve sorumluluklarının farkına varabilmesi ve de yaygın öğrenme araçları ile öğrenme süreçlerinin güçlendirilmesi, yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal kişiliklerinin geliştirilmesidir.