KOREV, Refakatsiz Sığınmacı Çocuklar Çalıştayı

KOREV, Refakatsiz Sığınmacı Çocuklar Çalıştayı

Korev Ankara’nn düzenlediği Refakatsiz Sığınmacı Çocuklar Çalıştayında, pek çok sivil toplum örgütünün ve alanda uzman kişilerin katılımıyla refakatsiz sığınmacı çocukların yaşadığı sorunlar belirlendi. Uzman kişilerce bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunuldu.

  • Refakatsiz Çocuk kimdir? Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiyeye gelen veya Türkiyeye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuk olarak tanımlanmıştır.
  • Refakatsiz sığınmacı çocuklara koruyucu aile olunabilir mi?
    Refakatsiz çocuğun görüşü alınarak kendi uyruğundaki bir ailenin yanında bakımı sağlanabilir.
    Çocuğun görüşü ve yüksek yararı dikkate alınarak hakkında bakım tedbir kararı alınmış refakatsiz çocuklar ” koruyucu aile hizmetleri ” de dahil olmak üzere “öncelikli” olarak aile yaninda bakım hizmetlerinden yararlandırılır.

Bunun gibi Refakatsiz ve Sığınmacı çocukları ilgilendiren pek çok konuya değinildi.