Küçük Destek Programı Kapanış Etkinliği 9-10 Eylül’de Ankara’da

Küçük Destek Programı Kapanış Etkinliği 9-10 Eylül’de Ankara’da

Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü, Küçük Destek Programı (KDP) tamamlanmış olup ilgili paydaş ve yararlanıcılarla bir kapanış /deneyim paylaşım etkinliğinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Küçük Destek Programının  amacı çocuk hakları ağları üyesi sivil toplum örgütleri ve herhangi bir tüzel kişiliği olmayan çocuk grupları ve çocuklarla çalışan gençlik gruplarının, mevcut kapasitelerini güçlendirmektir. Bu kapsamda; eğitim, toplantı, atölye çalışmaları, kampanya organize etmek ve benzeri etkinlikler yoluyla iletişim ve savunuculuk faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve mevcut çocuk hakları ağlarının etkili ortak güç olabilmesine katkı vermek hedeflenmiştir.

Küçük Destek Programı ile;

  • Bugüne kadar toplamda 49 proje Türkiye’nin çeşitli illerinden hayata geçirilmiştir. Bunların 14 tanesi çocuk grubu, 10 tanesi gençlik grubu ve 25 tanesi de sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilmiştir.
  • Yapılan projelerde ağırlıklı olarak çocuk hakları konusunda eğitimler ve atölye çalışmaları, erken evliliklerle mücadele, akran zorbalığı, çocuk grubu ve çocuk meclisi oluşturma, engelli çocuklara yönelik haklar konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

Etkinliğin 9-10 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilmesi, çocuk ve yetişkin yararlanıcılar, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı temsilcilerini bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

Etkinliğin birinci gününde Küçük Destek Programı tanıtılacak, programdan yararlanan 4 örnek çalışmanın sunumu yapacak ve katılımcılar arasında tartışma / görüş ve deneyim paylaşımı yapılacaktır.

Etkinliğin ikinci günü Brüksel merkezli Eurochild (Avrupa Çocuk Hakları ve Refahı Ağı) çocuk katılımı uzmanı ile sivil toplum örgütlerine yönelik ağlara çocuk katılımı atölyesi düzenlenecektir.

Bu amaçla gerçekleştireceğimiz etkinliğe sizlerin katılımından mutluluk duyarız.

Etkinliğe katılım sınırlı sayıda olacağından başvuru sırasına göre katılım sağlanabilecektir. Katılımcıların ulaşım ve konaklaması toplantı organizasyonu tarafından sağlanacaktır.

Etkinliğe katılmak isteyenler isim-soyad/ tel/mail/dernek/il ve katılınmak istenen günleri belirterek irem.kor@icc.org.tr adresine yazabilirler.

Ankara’da bir araya gelmek ümidiyle,