KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SORU VE YANITLAR YAYINLANDI!

KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SORU VE YANITLAR YAYINLANDI!

KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SORU ve YANITLAR

1) Başvuruyu nasıl gerçekleştiririm?

Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru formunu, Beyan formunu  eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.

Çocuk Hakları Ağları üyesi ya da Gençlik Grupları adına başvuruyorsanız aşağıdaki linkte belirtilen başvuru rehberini inceledikten sonra başvurunuzu rehberde belirtilen şartlara uygun olarak yapabilirsiniz.

STK’LAR VE GENÇLİK GRUPLARI İÇİN KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU SAYFASI

Başvurucu çocuk grubu ise aşağıdaki linkten çocuk grupları kendi başvurularını yapabilirler

http://www.cocuklarlagucluyuz.net/kucukdestekler/cocuklaricin/

Çocuk Grubu adına yetişkinler tarafından yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Ebeveyn olarak başvuru yapabilir miyim? (07.12.2016 – Hatice Görgülü)

Küçük Destek Programına başvuru için ilk etapta şu kriterlerden birinin sağlanması gerekmektedir; Çocuk Hakları ağları üyesi STK ve gençlik grubu olmak ya da, bir Dernek, vakıf, STK, gençlik grubu ile ilişkide olan çocuk grubu olmak.

Maalesef Çocuk Grubu adına yetişkinler tarafından yapılan başvurular kabul edilmemektedir, çocuk gruplarının programa doğrudan ebeveynlerinden izin ile başvurmaları gerekmektedir.

Özetle, Küçük destek programına başvuru için Çocuk Grubu, Gençlik Grubu veya Sivil Toplum Kuruluşu olmak gerekmektedir. Ancak ebeveyn olarak en az üç kişilik bir çocuk grubunun oluşumuna, proje üretmelerine ve bir STK/Gençlik Grubuyla (sivil inisiyatifle) irtibata geçmelerine destek olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen başvuru rehberini inceleyiniz.

3) Çocukların sivil inisiyatifle bağlantısını kurmak istiyorum ama yaşadığım yerde bildiğim bir STK veya Gençlik Grubu yok. Ne yapmalıyım? (07.12.2016 – Özcan Can-Köy öğretmeni/Hatay)

Eğer bir yetişkin olarak çocukların proje yazımına destek vermek istiyor ama bulunduğuz ilde/ilçede STK veya gençlik grubu bulmak konusunda güçlük çekiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Bu noktada UÇM olarak sizi olası en yakın STK veya gençlik merkezine yönlendirebiliriz.

4) Ödemeler nakdi değil aynidir derken ne kastediliyor? (14.12.2016 – Erbay Özyıldız-Köy öğretmeni/Manisa)
Öncelikle Destek almaya hak kazandığınız ilan edildikten sonra UÇM tarafından faaliyetlerinize başlamanız için bir bilgilendirme yapılmadan herhangi bir harcama yapmayınız. talep edilen desteklerle ilgili tüm harcamalar UÇM tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle destek talebinde belirtilen faaliyetlerle ilgili yapılacak harcamaların faturalandırma işlemleri UÇM adına yapılmalıdır. Yani proje sahibine nakit aktarımı yapılmayacaktır. (Bkz. 2.1.3)

5) Gençlik Grubu nedir? Ben bir yetişkin olarak grup kurup çocuklarla çalışan gençlik grubu oluşturabilir miyim? (14.12.2016 – Erbay Özyıldız-Köy öğretmeni/Manisa)

Herhangi bir tüzel kişiliği olmayan iki veya daha fazla gencin bir araya gelmesiyle oluşur. Küçük Destek Programı kapsamında başvurusu değerlendirilecek olan gençlik gruplarının ön görülen faaliyetlerinin, 9-18 yaş arası iki veya daha fazla çocuğun bir araya gelmesiyle oluşan çocuk grupları ile birlikte yapılması ön görülmektedir. Bu başvurucuların sivil toplum kuruluşları ile ilişki halinde olmaları zorunlu değildir. (Bkz. 2.1.1)

6) İçerik olarak (…) hazırladık uygun mudur? (14.12.2016- Başak Kültür Sanat Vakfı)

Uygun faaliyet alanları: i) Çocuk katılımı ile çocuğa karşı şiddeti önleme ve
ii) Çocuk katılımıdır. (Bkz. 2.1.2)

7) Bu programa dernek şubesi olarak başvuru yapabiliyor muyuz?

Destek programı, çocuk katılımı ve çocuğa karşı şiddet ile ilgili faaliyet(ler) gerçekleştirmeyi hedefleyen ve aşağıda detayları yer alan faydalanıcıları desteklemek için geliştirilmiştir:

1. Çocuğa karşı Şiddetli Önlemek için Ortaklık Ağı, Çocuğun Ticari Cinsel Sömürüsüyle Mücadele Ağı ile Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’nın üyesi olan ve tüzel kişiliğe sahip STK’lar,

2. Çocuk grupları,

3. Çocuklarla çalışan gençlik grupları. (Bkz. 2.1.1)

Eğer Ağ üyesi STK, Dernek veya Vakıf değilseniz, çocuk grupları ile ilişki halinde çalışabilirsiniz. Çünkü çocuk grupları ağ üyesi olan ve olmayan sivil toplum kuruluşları ile ilişki halinde çalışmalıdır.

8) Bütçe hazırlanırken proforma fatura isteniyor mu?
Hayır gerekmiyor fakat bütçede yapılması planlanan aktivitelerin tahmini meblağları belirtilmelidir. Lütfen projeye destek almaya hak kazananlar açıklanmadan harcama yapmayınız. Küçük destek programına hak kazanan gruplar harcama gerçekleştiğinde fatura kesilmeden lütfen UÇM ile temasa geçiniz.
9) Bu programa dernek şubesi olarak başvuru yapabiliyor muyuz?
Destek programı, çocuk katılımı ve çocuğa karşı şiddet ile ilgili faaliyet(ler) gerçekleştirmeyi hedefleyen ve aşağıda detayları yer alan faydalanıcıları desteklemek için geliştirilmiştir:

1.Çocuğa karşı Şiddetli Önlemek için Ortaklık Ağı, Çocuğun Ticari Cinsel Sömürüsüyle Mücadele Ağı ile Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’nın üyesi olan ve tüzel kişiliğe sahip STK’lar,

2.Çocuk grupları,

3.Çocuklarla çalışan gençlik grupları. (Bkz. 2.1.1)

Çocuk grupları ağ üyesi olan ve olmayan sivil toplum kuruluşları ile ilişki halinde çalışmalıdır. Eğer Ağ üyesi STK, Dernek veya Vakıf değilseniz, çocuk grupları ile ilişki halinde çalışabilirsiniz.

SHUDER ve PDR-DER haricinde bütün Dernek/STK/Vakıflar, ağ üyesi olmaları veya çocuk grubu ile ilişkili olmaları halinde merkez veya şube olmalarına bakılmaksızın başvuru yapabilir.
10) Bütçe hazırlanırken proforma fatura isteniyor mu?

Hayır fatura gerekmiyor fakat bütçede yapılması planlanan aktivitelerin tahmini meblağları belirtilmelidir.