Mikro-Fon Hibe Programı Sıkça Sorulan Sorular

Mikro-Fon Hibe Programı Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

  • Çocuklarla Güçlü –I Programında çocuk ve gençlik grupları da tüzel kişilik olmamalarına rağmen başvuru yapabiliyordu. Bu programda da yine başvuru yapılabiliyor mu?
  • Programa Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri başvuruda bulunabiliyorlar mı ?
  • "Meslek Birliği" statüsünde olan kurumlar programa başvurabliyor mu?
  • Sendikalar bu programa başvuru yapabiliyor mu?

Tabloda yer alan başvuru uygunluk kriterleri doğrultusunda Mikro-Fon programına Meslek Birlikleri ve sendikalar başvuru yapabilirken Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile tüzel kişiliği olmayan çocuk ve gençlik gruplarının başvuruları kabul edilmemektedir.

  • Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?
 Başvuru Sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:
· Tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar
· Kar amacı gütmeyen kuruluşlar
· Sivil Toplum Kuruluşları (STK)1 (Türkiye’deki dernek, vakıf, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları2 )
· Türkiye’de faaliyet gösteren Barolar
 · Üniversitelerin çocuklar ile çalışan birimleri


  • Sunulacak projeler kaç yaş grubunu hedeflemelidir?

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede geçen çocuk tanımı gereği projede 0-18 yaş arası tüm bireylerle (çocuk) çalışılabilir.

  • Başvuru formunun indirilebilir word formatına nereden ulaşabilirim?

Aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.cocuklarlagucluyuz.net/mikro-fon-programi