Mikro-Fon Küçük Destek Programı için İkinci Çağrı

Mikro-Fon Küçük Destek Programı için İkinci Çağrı

Mikro-Fon Küçük Destek Programı ilk çağrısını 21 Ocak 2019-25 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. İlk çağrıda gelen başvurular üzerinden 58 farklı kuruluş Mikro-Fon Küçük Destek Programından hibe almaya hak kazanmıştır.


Bugün yayınlanan ikinci çağrı kapsamında 15.04.2019- 19.05.2019 tarihleri arasında programa başvuru yapabilirsiniz.


Başvuru rehberine, duyuru metnine ve başvuru formuna ekli belgelerden erişebilirsiniz. 

Mikro-Fon İkinci Çağrı Duyurusu.docx

İkinci Çağrı_Mikro-Fon Başvuru Formu.docx

İkinci Çağrı_Mikro-Fon Başvuru Rehberi_Türkçe.docx