Okullarda Zorbalığa Hayır Kampanya Açılış Toplantısı

Okullarda Zorbalığa Hayır Kampanya Açılış Toplantısı

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın Okullarda Zorbalığa Hayır Kampanyası Açılışı ve Akran Zorbalığı İle Mücadele Deneyim Paylaşım Toplantısı; Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Çocuklarla Güçlü projesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle yürütülen Genç Sesler projesi kapsamında 16 Ekim 2017 tarihinde Ankara Gordion Hotel’de gerçekleştirildi.

İstanbul İsveç Başkonsolosluğu’ndan Didem Özalp’ın, Genç Sesler Projesi’ni anlattığı konuşmasının ardından AB Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Dr.

Michael Rupp, çocuklarla ve çocuklar için yürütülen faaliyetlerde çocuk katılımının öneminden, ve çocuk katılımı ile ilişkili yasal mevzuattan bahsederek açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Türk Psikologlar Derneği’nden ve aynı zamanda Ortaklık Ağı’nın yürütme kurulu asil üyesi olan Ebru Ergin, Ortaklık Ağı’nı şimdiye kadar yapılan çalışmaları, ağın amaçlarını ve hedeflerini anlatarak Ağı katılımcılara tanıttı.

Kamu Denetçisi Yahya Akman’ın da katıldığı toplantıda Akran Zorbalığıyla mücadele yöntemleri tartışıldı ve Okullarda Zorbalığa Hayır Kampanyasının materyalleri tanıtıldı.

Ayrıca İsveç’te Akran Zorbalığı özelinde çalışan Friends toplantıya katılım sağlayarak zorbalığı önleme konusunda ne gibi çalışmalar yaptıklarını aktardı.