TÜRKİYE’DE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET DURUM RAPORU: KURUMLARDA ŞİDDET BÖLÜMÜ

TÜRKİYE’DE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET DURUM RAPORU: KURUMLARDA ŞİDDET BÖLÜMÜ

19 Nisan Çarşamba günü Limak Ambassodore Otel’de gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye’de çocuğa karşı şiddet durum raporunun yazılması için Hayat Sende Derneği, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Diyarbakır Barosu, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, MULTECİDER, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği katılımıyla başladı.

Toplantının temel amacı 2015-2016 yıllarını kapsayacak şekilde çocuğa karşı şiddet durum raporunun vakalar üzerinden ortaya konulması ve bu somut verilelerle güçlü bir savunuculuk yapılabilmesiydi. Bilgi toplama yöntemlerinde gösterge temelli izlemeden ziyade olaylara dayalı izleme öne çıkarıldı. Buradan hareketle durum raporu, hak ihlalinin meydana geldiği  ortamlar açısından bölümlere ayrılmıştır.

Yapılan grup çalışmalarında vakalar, ”Çocukların Özgürlüğünden Yoksun Bırakıldığı Kurumlarda Şiddet Vakaları”

”Alternatif Bakım Kurumlarında Şiddet Vakaları” olarak incelenmiştir.