Cinsel İstismar Bilgi Notu Yayında !

Cinsel İstismar Bilgi Notu Yayında !

2015 Yılı Turizm ve Seyahatte Çocukların Cinsel Sömürüsü Küresel Araştırması Ülke Özel Raporu’nda bildirilen vakalardan ve temel bilgilendiricilerle yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen veriler, seyahat ve turizmde çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsünün Türkiye’de de var olduğuna işaret etmektedir.